Audiobook: TRAFIONA PRZEZ PIORUN. Świadectwo dr GLORII POLO

Książka o śmierci klinicznej Glorii Polo – kolumbijskiej mistyczki katolickiej, z zawodu dentystki i wykładowcy uniwersyteckiego. Po trafieniu piorunem Gloria była poza ciałem. Widziała Boga, Niebo, Piekło, zmarłych i demony.

Piorun był tak silny, że została prawie całkowicie spalona. Dzięki Bożemu miłosierdziu jej ciało zostało „odnowione” i została uzdrowiona. Polo doświadczyła mistycznych przeżyć, które pozwoliły jej na wgląd do własnej „Księgi Życia”. Dzięki Bożej łasce mogła powrócić do rzeczywistości, aby dać świadectwo, szczególnie tym, którzy sami nie potrafią uwierzyć w miłość Boga i życie wieczne.

Dr Gloria Polo stała się głosem wołającym na pustyni wiary naszych współczesnych czasów. Istotą jej orędzia nie jest nic innego jak niezmierzona Miłość Boga do nas ludzi i Jego wielkie Miłosierdzie.

Wstęp który nie został nagrany:

DRODZY BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE PANU!

Zanim ktokolwiek powie coś złego o Kościele Katolickim, powinien dokładnie poznać naszą Matkę KOŚCIÓŁ i wiedzieć, czym jest! „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,51.54).

To już trzynaście lat tego pięknego doświadczenia wiary. Był to wielki dar łaski Boga, gdy w Swoim wielkim Miłosierdziu pozwolił mi, bym kroczyła drogą życia jako katoliczka. Jakże wielki ból mnie ogarnia, gdy myślę o minionych latach życia, w których byłam katoliczką jedynie z nazwy. Dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi Kościół Katolicki za Matkę.

Całym sercem i całą duszą wdzięczna jestem w imieniu Jezusa Chrystusa Papieżowi, Jego zastępcy na ziemi, kapłanom i osobom konsekrowanym Kościoła Rzymskokatolickiego. Ślepo słucham ich wszystkich, gdyż takie było właśnie polecenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy pozwolił mi powrócić do ziemskiego życia. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu – ja, niegodna i nędzna służebnica Pańska – mogę odczuwać szczęście i rozkoszować się prawdziwym pokojem oraz prawdziwą miłością stanowiącymi przedsmak Nieba.

Zapraszam serdecznie wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, aby – zanim będą się źle i nienawistnie wyrażać oraz pisać o Kościele Katolickim – dokładniej i lepiej poznali ów Kościół Rzymskokatolicki, aby pojęli, że jest on ustanowionym przez Pana strażnikiem prawdziwej wiary. Zachęcam wszystkich, aby czcili naszego Pana i Boga! Ten, kto codziennie odwiedza naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i tym samym czci Go, nigdy nie zwątpi ani nie odejdzie od prawdziwej wiary, gdyż sam Pan Bóg wszczepia każdemu stworzeniu miłość i wdzięczność wobec Świętej Matki Kościoła, to jest Kościoła Katolickiego.

Wszystkich was kocham i pozdrawiam w Miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Gloria Polo

Część 1:

Część 2:

Część 3: