Kontakt

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym przy parafii św. Brata Alberta w Zamościu

E-mail: zamosc@apdc.pl

Facebook: fb.com/zamosc.apdc

Nabożeństwo za Dusze w Czyśćcu Cierpiące: każda pierwsza środa miesiąca godz. 18:00
Kościół pw. św. Brata Alberta w Zamościu
Dembowskiego 24
22-400 Zamość