Nabożeństwo za dusze w czyśćcu cierpiące: 3 marca godz. 18:00

Zapraszamy na kolejne Nabożeństwo za dusze w czyśćcu cierpiące – środa 2 marca godz. 18:00 w kościele św. Brata Alberta w Zamościu.

„Praktykowanie modlitwy o uwolnienie z czyśćca jest po modlitwie o nawrócenie grzeszników najmilsze Bogu. Dusze czyśćcowe nic dla siebie zrobić nie mogą, lecz mogą wiele dla swoich dobroczyńców. Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane”.

Św. Jan Maria Vianney.