O Apostolstwie Pomocy Duszom Czyśćcowym w Katolickim Radiu Zamość

W przedpołudniowym paśmie Katolickiego Radia Zamość rozmawialiśmy o Czyśćcu, Duszach Czyśćcowych oraz Apostolstwie Pomocy Duszom Czyśćcowym w Zamościu. Zapraszamy do wysłuchania.