Odpust zupełny w Święto Miłosierdzia Bożego

Co Pan Jezus obiecuje tym, którzy będą obchodzić święto Miłosierdzia? Możemy o tym przeczytać w Dzienniczku św. Faustyny:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Proś wiernego sługę mojego [ks. Michała Sopoćko – przyp. A. Cz.], żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz 299-300). Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat (Dz 699). Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii św. w święto Miłosierdzia mojego.

(Dz 1109)

Więcej w artykule s. Anny Czajkowskiej WDC:

Zdjęcie: Łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach
Foto: Piotr Tumidajski

© Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach można pobrać tutaj: https://www.faustyna.pl/zmbm/laskami-slynacy-obraz-jezusa-milosiernego-z-sanktuarium-bozego-milosierdzia-w-krakowie-lagiewnikach/