Różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące

Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Tysiące dusz zostaną uwolnione z czyśćca podczas jednej modlitwy!

Obietnice Matki Bożej:

  • Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami
  • w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśćca i pięćset dusz z każdego poziomu.
  • Każda dusza wybawiona przez Łaskę tej Koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły.
  • Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną.
  • Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa i otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy.
  • Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Do tej modlitwy jest przewidziany specjalny różaniec, jeśli go nie masz módl się na tradycyjnym.

Zapraszamy w każdą I środę m-ca na Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące: Parafia pw. Św. Brata Alberta w Zamościu, godz. 18:00.

Treść modlitwy do pobrania poniżej.